Menu

Полиуретан хавтангийн үнэ

Бүх төрлийн хавтангийн хэмжээ 2,44мХ1,22м байна. 


 СИП хавтангийн нэр 1-р үе2-р үе3-р үе1м2 үнэ, төг 2.44Х1.22 хавтангийн үнэ, төг 
1ОПО 141 / ус чийгний хамгаалалттай/ОСБ 12ПУ 117ОСБ 12                    82,000            244,097.60
2РПО 144Орос рейк мод 15ПУ 117ОСБ 12                    87,000            258,981.60
3ЦПО 137Файбер цемент хавтан 8ПУ 117ОСБ 12                    89,000            264,935.20
4ЦПР 140Файбер цемент хавтан 8ПУ 117Орос рейк мод 15                    99,000            294,703.20
5ЦПЦ 133Файбер цемент хавтан 8ПУ 117Файбер цемент хавтан 8                  106,000            315,540.80